Wij werken aan onze nieuwe website

Gedurende deze periode is het mogelijk dat er informatie op onze website ontbreekt. Indien u vragen heeft kunt u ons bereiken via
046 - 4428036 of mail naar info.rkbsstjozef@movare.nl

Onze excuses voor het ongemak.

Missie en Visie

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en over de resultaten die we op onze school halen.

Onze school is een KIVA-school:
Het KiVa antipestprogramma biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om pesten tegen te gaan. In Finland werd dankzij het preventieve programma pesten met 40% voorkomen. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. KiVa wordt in Finland inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt. Basisschool st. Jozef is een van de pilot-scholen die sinds dit schooljaar gestart is met KIVA.

Schooltijden

Groep 1 & 2 Tijden Tijden
Maandag 08.30-12.00 13.15-15.15
Dinsdag 08.30-12.00 13.15-15.15
Woensdag 08.30-12.30
Donderdag 08.30-12.00 13.15-15.15
Vrijdag
Groep 3 t/m 8 Tijden Tijden
Maandag 08.30-12.00 13.15-15.15
Dinsdag 08.30-12.00 13.15-15.15
Woensdag 08.30-12.30
Donderdag 08.30-12.00 13.15-15.15
Vrijdag 08.30-12.00 13.15-15.15

Het binnenkomen om 8.20u.
Om 8.20u luidt de eerste bel, dan start de inlooptijd. Binnen deze inlooptijd worden leerlingen geacht om in hun klas te gaan zitten. Ouders hebben in deze tijd de ruimte om een korte mededeling te doen aan de leerkracht of een afspraak te maken. Om 08.30u start de les.