Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Momenteel hebben de volgende ouders en personeelsleden zitting binnen onze mr:

OudersPersoneel
Remko Dormans (voorzitter)
r.dormans@live.nl
Caressa Beaumont
Esther GeelenEllen Kusters
Patrick HelgersAlex Sterkenburgh