Trots

Steeds weer iets nieuws ontdekken, jezelf steeds verder ontwikkelen en dit mogen tonen aan anderen. Dit leidt tot trots bij al onze leerlingen. Niet alleen bij de leerling, maar zeker ook bij leerkrachten en ouders. Tevens willen wij trots zijn op ons onderwijs en onze leerkrachten die als team streven naar kwalitatief onderwijs. Leerkrachten die elkaar uitdagen om zichzelf en het team steeds verder te ontwikkelen als professional.